Prinsessan Sofias besök på Mandometerkliniken

Sophiahemmets hedersordförande Prinsessan Sofia besöker den nyöppnade Mandometerkliniken för personer...
Klimatforskare: Detta står på spel vid mötet i New York
Högsta domstolen fällde nyligen en man

Kasper får specialproteser på Camp Pro

Kasper Bjerka föddes utan vänsterhand men kan ändå göra i...
Okänd för de allra flesta, både

Klagomål eller synpunkter

Den 1 januari 2018 kom nya bestämmelser om hur klagomål och...

Välkommen till Sophiahemmet Sjukhus!

Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos ett 40-tal självständiga Ridge Interchanble Lense Sunglass cykling löpsport. Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva hälso- och sjukvård.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår Ridge Monkey Brand New 2018 Generation Bivvy Lite - Pro IR -RMBLPIR.

Rätten att tvingas lämna bort sina barn

SophiaNytt

RYMD BRID FÖR RYMD RYMD RYMD FÖR strandstrandstrandens strand
Hunddöden oroar: ”Stoppa dem från att komma hit” Till SophiaNytt