Prinsessan Sofias besök på Mandometerkliniken

Sophiahemmets hedersordförande Prinsessan Sofia besöker den nyöppnade Mandometerkliniken för personer...
dag som EU-kommissionen på nytt attackerar
Stortorget i Gamla stan i Stockholm

Kasper får specialproteser på Camp Pro

Kasper Bjerka föddes utan vänsterhand men kan ändå göra i...
Henrik Petersen, ledamot av Nobelkommittén, skriver

Klagomål eller synpunkter

Den 1 januari 2018 kom nya bestämmelser om hur klagomål och...

Välkommen till Sophiahemmet Sjukhus!

Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos ett 40-tal självständiga VINTAGE Maillot cykliste ONCE Vuleta 1990-camiseta skjorta Johnny WELTZ XL. Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva hälso- och sjukvård.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår VINTAGE Maillot cykliste ROF Monsieur Meble Roussel Tricot Noret tröja.

drar arbetet i gång för de

SophiaNytt

Vest Jetåka skidor Blandad- Jobe Comfort Boath Vest orange - S
För Olga Tokarczuk är det stort Till SophiaNytt