Prinsessan Sofias besök på Mandometerkliniken

Sophiahemmets hedersordförande Prinsessan Sofia besöker den nyöppnade Mandometerkliniken för personer...
Klimatförändringar leder till ökad brandrisk i Sverige | SvD
Fallet Julian Assange

Kasper får specialproteser på Camp Pro

Kasper Bjerka föddes utan vänsterhand men kan ändå göra i...
genom att stärka bålen. Speciellt viktigt

Klagomål eller synpunkter

Den 1 januari 2018 kom nya bestämmelser om hur klagomål och...

Välkommen till Sophiahemmet Sjukhus!

Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos ett 40-tal självständiga THOMAS TAYLOR ACE SET AV 4-STORLEK 5 SUPERB-KONDITIONEN, NÄRMARK WB19. Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva hälso- och sjukvård.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår THOMAS TAYLOR LIGNOID BOWS STORLEK 3.

Johan och Karin Lindgren, som driver Backa gärd.

SophiaNytt

Shimano Rulle 15 twin power SW 600 PG
Platser som krävt större insatser de senaste dagarna. Källa: MSB Till SophiaNytt