Prinsessan Sofias besök på Mandometerkliniken

Sophiahemmets hedersordförande Prinsessan Sofia besöker den nyöppnade Mandometerkliniken för personer...
Berlinmuseum återlämnar nazi-stulen konst
De protesterande i Hongkong möttes av

Kasper får specialproteser på Camp Pro

Kasper Bjerka föddes utan vänsterhand men kan ändå göra i...
”Dog-house project” av Ryuzo Kawano, på ön Inujima som är en del av arkipelagen i Seto inlandshav.

Klagomål eller synpunkter

Den 1 januari 2018 kom nya bestämmelser om hur klagomål och...

Välkommen till Sophiahemmet Sjukhus!

Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos ett 40-tal självständiga SHIMANO S1002MH Salt Water Rod NESA CI4 Flatfish 10.2 ft Fast Ship Japan EMS. Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva hälso- och sjukvård.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår SHIMANO S3100X MTB Vattenfri Cykelskydd Fluo Neopren Overboos EG.

Nazisternas konstrov är en fråga som

SophiaNytt

Shimano Rulle 15 Super Aero spin Joy SD 30 standardspecifikation
”Stulen konst får aldrig finnas i museets samling” Till SophiaNytt