Prinsessan Sofias besök på Mandometerkliniken

Sophiahemmets hedersordförande Prinsessan Sofia besöker den nyöppnade Mandometerkliniken för personer...
Tiggeriutredaren Martin Valfridsson blir ny rättschef
”Vi körde i drickat med löntagarfonderna”

Kasper får specialproteser på Camp Pro

Kasper Bjerka föddes utan vänsterhand men kan ändå göra i...
Annie Lööf: Borgerliga måste lägga ner stridsyxan

Klagomål eller synpunkter

Den 1 januari 2018 kom nya bestämmelser om hur klagomål och...

Välkommen till Sophiahemmet Sjukhus!

Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos ett 40-tal självständiga PFTL1171164 ProFormulär Power 1295I Treadmil Motor Drive Bälte Free 1oz Lube. Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva hälso- och sjukvård.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår PFTL131130 ProFormulär Pro 2000 Löpning Bälte 2åka skidorkt Sand Blast Free 1oz Lube.

Stockholm sedan 2015, intervjuas inför sommarsäsongen

SophiaNytt

Penn Rival nivå Vind Konventionell fiskerev Höger hand RIV15LWLC
Hedersdoktorn Inga-Britt Ahlenius argumenterar för en Till SophiaNytt